Testet til brug

Moderne mobile enheder skal kunne klare en hård hverdag. VAIO®s ingeniører har udviklet talrige test og dermed forbundne normer. Her testes brugen under både almindelige og ekstreme forhold.

Staubtest

Støvtest

Støv er en af hovedårsagerne til vedvarende kapacitetsnedgang i en bærbar pc. Når støvet samles omkring blæseren og køleelementerne, kan varmen ikke bortledes effektivt. Med egne test har vi allerede i apparatets udviklingsfase forhindret, at støv kan resultere i nedsat kapacitet.

Stødtest

Hvis en bærbar pc tabes eller falder ned, kan det have katastrofale følger. I en særlig testopsætning simuleres interne brud, løse forbindelser eller andre stødrelaterede fejl, og produktet optimeres på grundlag af resultaterne. Stabilitet er nøgleordet, så også her er det vigtigt, at materialerne er i høj kvalitet.

Stoßtest
Strahlungstest

Stråletest

Hvert land har grænseværdier for den tilladte strålingsmængde fra elektromagnetiske impulser fra apparater. Vi fra VAIO® har et testrum, hvor vi præcist kan kortlægge vores apparaters stråling og optimere den. På en 360°-drejetallerken i vores laboratorium tester vi også WLAN-modulers og andre indbyggede radioelementers korrekte funktion og lave stråling.

Vibrationstest

Vibrationstest kortlægger robusthed ved bevægelse i driftstilstand / hviletilstand / emballeret tilstand.

Under transport med tog, lastbil eller fly er et elektronisk apparat udsat for vibrationer. Vibrationer påvirker komponenterne, selv når apparatet er slukket, transporteres eller er med på en flyrejse. I vores test måles grundvibrationsmønstre samt forhold i jernbane eller lastbil. Både, når apparatet er tændt og slukket, og når det er emballeret. Derefter skilles apparatet ad, og der foretages detaljerede målinger.

Vibrations Test
Elektrostatisch

Elektrostatik

Statisk elektricitet kan beskadige en pc, og det kan være yderst ubehageligt at udsættes for små elektriske stød, mens man arbejder. Derfor sikrer diverse tiltag allerede i udviklingsfasen, at driften er sikker og komfortabel, også ved en elektrostatisk opladning.

Åbne og lukke

Hængslerne er den del af en notebook, der udsættes for den største belastning. Dagligt åbnes og lukkes de både langsomt og hurtigt, og nogle gange åbnes de mere end de har godt af. Også ledningerne, der forsyner skærmen med strøm og billeddata, bøjes en smule, hver gang displayet bevæges. I test simuleres flere års belastning for at sikre en VAIO®s vedvarende drift.

Öffnen und schließen
Schlagtest

Slagtest

Hvert fald eller slag belaster teknologien enormt. Godt nok er SSD-harddiske ikke længere følsomme mod stød, men VAIO® tester også mange andre dele for deres stødadfærd og optimerer den.

Gnidningstest

En notebook har man altid med sig, og den kommer i kontakt med mange forskellige overflader. Vi vil sikre bedste kvalitet, der er modstandsdygtig mod slidspor. I vores gnidningstest belaster vi notebooken med en vægt på tre kg og trækker den hen over forskellige overflader.

Abriebtest
Flüssigkristalltest

Flüssigkristalltest

Das Flüssigkristalldisplay ist von Natur aus empfindlich. Mit verschiedenen Druckversuchen optimieren wir die Struktur des Gehäuses so lange, bis ein optimaler Schutz in verschiedensten Szenarien vorliegt. Ob Hand, Ellbogen, harte Kanten oder eine enge Tasche: wir testen mit direktem Druck zahlreiche Ernstfälle. Robustheit und Langlebigkeit sind unsere Zielsetzung. Der Touchscreen des VAIO® A12 durchläuft zudem einen Kratztest mit einem scharfen Objekt.

Tilslutningstest

Uanset, om du bruger nettilslutning, USB-port eller en anden tilslutning: Den daglige brug slider på apparatet. I vores tilslutningstest kontrollerer vi stikforbindelsernes og printpladernes holdbarhed. Portene på ydersiden belastes i fem forskellige retninger med en forud defineret trækbelastning.

Anschlusstest

* Kvalitetskontroller udføres i et specifikt miljø baseret på VAIO-standarder. Dette produkts kvalitetskontroller garanterer ikke, at der ikke optræder nogen skade eller uheld og garanterer ikke PC-data